Edam vitaal vereist binnenstedelijke woningbouw om detailhandel te stimuleren

In de discussie over de visienota “Edam Vitaal” in de gemeenteraadsvergadering van 22 november leek het wel uitsluitend te gaan om de vraag of er onder het Kornästerrein wel of niet een parkeergarage moet komen.

Gelukkig wordt deze mogelijkheid nu in de verdere planvorming open gehouden, dankzij een motie van de coalitiepartijen, geïnspireerd op een eerdere soortgelijke motie van de oppositie. Maar laten we de redenering wel zuiver houden; zo’n parkeergarage bouwen is niet een doel op zich, het is een gevolg van het feit dat we het Korsnästerrein primair willen benutten voor woningbouw. Dat kan alleen als de auto onder de grond gaat.

De redenering is heel simpel:

  1. Je wilt centrum-Edam vitaal houden.
  2. Wat is daarvoor nodig: wonen, winkelen en verpozen.
  3. Bij winkelen denken we vooral aan detailhandel.
  4. Maar je zult ook ondernemers moeten vinden die in Edam een winkel willen drijven.
  5. Een winkel heeft klanten nodig; klanten wonen liefst dichtbij.
  6. Dus je moet zorgen voor woningen dichtbij de plek waar je winkels wilt stimuleren.

Als je dus een plek hebt waar je woningen kunt bouwen, zoals het Korsnästerrein, op loopafstand van het centrum, dichtbij de Hoogstraat waar je detailhandel wilt ontwikkelen, gebruik die ruimte dan ook. Ga daar geen villawijk bouwen met 60 luxe woningen, als je er ook 150 kunt bouwen met stedelijke uitstraling zoals bijvoorbeeld pakhuisachtige gevels aan de kant van het Marken.

Een ondergrondse parkeergarage is dus niet iets wat je primair wilt voor het centrum van Edam, maar als het is een noodzakelijk gevolg van het bouwen van zoveel mogelijk woningen in het centrum.

En denk ook een keer aan de jongeren. De gemeentelijke documenten staan vol met seniorentaal. Uiteraard vormen senioren een grote groep en een cruciaal onderdeel van de bevolking van Edam, maar in het kader van Edam Vitaal wil je ook jonge mensen bij de centrumontwikkeling betrekken. De inrichting van het Kornästerrein biedt daartoe een mogelijkheid.

 

Nico van Straalen, fractie GroenLinks